Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/klub31.sk/www/system/libraries/cDatabase.php on line 47 Klub31 - História

História

V roku 1996 začali pracovníci Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) Peter Mozola a Dušan Šándor spoločne s ďalšími študentmi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave a iných vysokých škôl otvorenú prácu s vysokoškolákmi na internátoch. Tak vzniklo evanjelické spoločenstvo v Mlynskej doline KLUB MI-31, pretože sa stretávali v sále na Manželských internátoch (1996-2000) a kvôli autobusu s číslom 31. Neskôr už iba KLUB31, ale s podtitulom miesto pre teba, keďže sa presťahovali do priestoroch katolíckeho UpeCe a nakoniec  do nášho KLUBu31 na Átriových domkoch blok G.

V roku 2000 zriadila ECAV na Slovensku miesto pre pracovníka  s vysokoškolskou mládežou, ktorým sa stal Mgr. Peter Mozola. Začal pôsobiť ako prvý študentský kaplán v ECAV pre prácu s vysokoškolákmi. V roku 2004 bol vymenovaný druhý kaplán pre prácu s vysokoškolákmi so zameraním na psychologické poradenstvo Mgr. Martin Balko.

Od roku 1996 sa študentské centrum zameriavalo na prípravu voľnočasových programov pre študentov na vysokoškolských internátoch v Mlynskej doline v Bratislave. Významným pozitívom bolo prepojenie práce centra s celoslovenskou prácou SEM, hlavne pri výchove spolupracovníkov a organizovaní mentorských, kultúrnych i športových podujatí, ako aj pri medzinárodnej spolupráci a podpore dobrovoľníctva.

Vznik misijnej práce medzi študentmi zaplnil dovtedy prázdne miesto v službe mladým ľuďom v Bratislave. Prekážkou k efektívnejšiemu fungovanie UPC MOSTY bolo dlhodobé nevyhovujúce priestorové a finančné zabezpečenie. Preto väčšina aktivít sa pripravovala v prenajatých priestoroch katolíckeho UPeCe v Mlynskej doline. Problém s priestormi sa podarilo čiastočne vyriešiť až v roku 2006, keď vedenie Univerzity Komenského po dohode s vedením ECAV pridelilo priestory pre UPC MOSTY na Átriových internátoch, blok G.

Od začiatku podporoval prácu študentského centra vtedajší evanjelický generálny biskup ECAV Dr. h .c. prof. ThDr.  Július Filo, ako aj predsedníctvo SEM (PSEM). Organizačná zmena zaradenia UPC MOSTY v rámci ECAV nastala  pri nástupe PhDr. Miloša Klátika, PhD. do úradu generálneho biskupa s jeho snahou, aby každá duchovná práca bola zastrešená cirkevným zborom v rámci územia. Na základe toho,  v decembri v roku 2007, bolo UPC MOSTY začlenené do cirkevného zboru ECAV (CZ ECAV) Bratislava. Po ukončení jeho činnosti 15.2.2013 UPC MOSTY prešlo pod nástupnícky CZ ECAV  Bratislava Legionárska. V roku 2013 sa UPC MOSTY stalo účelovým zariadením CZ ECAV Bratislava Legionárska s vlastnou právnou subjektivitou. Riaditeľom sa stal Mgr. Peter Mozola a tajomníkom Ing. Andrej Adamuščin, PhD.. Ako pracovník s mládežou (Klub31) bol v roku 2013 prijatý Dávid Spodniak, ktorý je platení formou desiatkov od jeho prispievateľov ako tiež boli v minulosti Mgr. Martina Šimová (Garaiová), Mgr. Marek Hrivňák a Mgr. Milan Bodnár. Kaplánom na polovičný úväzok so zameraním na psychologické poradenstvo bol Mgr. Martin Balko do konca roka 2015.

Jedným zo základov misijnej práce v Mlynskej doline bol a je vždy tím dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave a organizácií programov. Vďaka tomu sa práca mohla rozvíjať a nebola závislá iba od pracovníkov centra, čím sa podarilo vybudovať značnú stabilitu pre UPC MOSTY. V tíme spolupracovníkov sa vystriedali desiatky ľudí, ktorým sme veľmi vďační za pomoc a ochotu slúžiť na tejto Božej vinici.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie počas celého obdobia. Sme veľmi vďační za príležitosť pracovať na Jeho Božom diele.