Skip links

Vitajte v Klube 31UPC Mosty

Sponzaj nás

Už skoro rok máme novú Facebook skupinu, pretože pôvodnú nám niekto ukradol a nevieme sa k nej dostať spať.
Nová sa volá UPC Mosty / Klub 31 a stará sa volala UPC Mosty – Klub 31 (s pomlčkou). Ak ste sledovali starú stránku, pozývame vás sledovať aj novú aby vám nič neušlo 🙂

Nedeľné bohoslužby

o 10:00h online na Facebook stránke UPC Mosty / Klub 31

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame nedeľné bohoslužby v Mlynskej doline v Bratislave. Nedeľné bohoslužby pre rodiny a študentov sa konajú v nedeľu o 10.00h v miestnosti Klubu31 na Átriových domkoch, blok G (UPC MOSTY). Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích.

Viacej o nedeľných Bohoslužbách

Klub31 pre študentov a mladých pracujúcich

18:30 každú stredu online

Klub31 je miesto, kde môžeš prísť slobodne oslavovať Pána Boha v piesňach a duchovne načerpať z Biblických tém, lebo veríme, že Božie slovo je živé a mocné aj dnes. Veríme, že evanjelium (Kristovo) je mocou Božou na spasenie každému veriacemu(Rim 1,16) a preto je naším cieľom, aby každý študent v Mlysnej doline mohol počuť evanjelium o Ježišovi Kristovi.

Program stretnutia: piesne, modlitby, biblické témy, oznamy a hry. Dôležitou súčasťou sú spoločné rozhovory po programe, pri ktorých sa máme možnosť  lepšie spoznať a modliť sa za seba.

Viacej o Klube 31

Rodinné spoločenstvo

Sme rodinné spoločenstvo pri UPC MOSTY, ktoré vytvára priestor pre stretávanie a duchovný rast rodín a slobodných. Stretávame sa v nedeľu na službách Božích v Mlynskej doline v klube31 na Átriových domkoch blok G o 10:00h a na rodinných skupinkách počas týždňa, kde máme medzi sebou aj slobodných. Na skupinkách sa vzájomne zdieľame o tom, čo prežívame v živote, povzbudzujeme sa Božím Slovom pri jeho štúdiu, navzájom sa za seba modlíme a tak budujeme vzťahy medzi nami. Pripravujeme aj nepravidelné aktivity ako sú napr. víkendovky, campy, Národný týždeň manželstva v UPC MOSTY, semináre pre rodiny a podobne. Prostredníctvom rodinného spoločenstva podporujeme misiu medzi študentmi, pracujúcimi a ďalšími rodinami a v rámci našich možností pomáhame napĺňať potreby UPC MOSTY. Snažíme sa tiež komunikovať študentom vlastné skúsenosti zo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, z vysokoškolského štúdia, prechodu do zamestnania, založenia si rodiny a výchovy detí. Do nášho rodinného spoločenstva chceme pozývať aj ďalšie rodiny a slobodných, čím chceme dať tejto práci ešte väčší misijný rozmer.

Viacej o rodinnom spoločenstve

Najbližšie akcie

Prihlásiť sa na odber noviniek