Skip links

ČO ROBÍME

Čo robíme

Okrem našich hlavných aktivít sú súčasťou našej práce aj rôzne individuálne alebo menšie skupinové stretnutia zamerané na riešenie konkrétnych problémov. Stretávajú sa u nás rôzne vekové kategórie, najmä však mladí ľudia študujúci na vysokých školách a rodiny.

Počas roka organizujeme aj rôzne podujatia, ale tiež aj opekačky, výlety, víkendovky, campy, evanjelizácie a diskusie.

Služby Božie s detskou besiedkou

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame služby Božie v Mlynskej doline. Služby Božie sa konajú v súčasnosti v miestnosti Klubu31 v nedeľu o 10.01h na Átriových domkoch – blok G v priestoroch Univerzitného pastoračného centra MOSTY. Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích v priestoroch UPCe MOSTY. Okrem vyučovania (biblický príbeh) tvorí veľkú časť našich stretnutí  rôzna tvorivá činnosť detí, ako aj hry a aktivity, ktoré nám často pomáhajú jednoducho ilustrovať a vysvetliť zložité súvislosti a vďaka veľkej kreativite detí počas nich vznikajú aj jedinečné dielka, ktoré sú súčasťou našich priestorov v klube31.

Klub 31 miesto pre teba

„Klub31 miesto pre teba“  je otvorené modlitebné a chválové spoločenstvo pre vysokoškolákov a a pracujúcich s cieľom vytvárať pre nich duchovný domov. Stretávame sa v stredu o 18:30 hod. v KLUBe31 (UPC MOSTY, Átriové domky blok G) v Mlynskej doline.

Program stretnutia: piesne, modlitby, biblické zamyslenia nad aktuálnymi témami, oznamy a hry. Dôležitou súčasťou sú spoločné rozhovory po programe, pri ktorých sa máme možnosť  lepšie spoznať a modliť sa za seba.

Rodinné spoločenstvo „ROS“

Sme rodinné spoločenstvo pri UPC MOSTY, ktoré vytvára priestor pre stretávanie a duchovný rast rodín a slobodných. Stretávame sa v nedeľu na službách Božích v Mlynskej doline v klube31 na internáte Átriové domky blok G o 10:01h a na rodinných skupinkách počas týždňa, kde máme medzi sebou aj slobodných. Na skupinkách sa vzájomne zdieľame o tom, čo prežívame v živote, povzbudzujeme sa Božím Slovom pri jeho štúdiu, navzájom sa za seba modlíme a tak budujeme vzťahy medzi nami. Pripravujeme aj nepravidelné aktivity ako sú napr. víkendovky, campy, Národný týždeň manželstva v UPC MOSTY, semináre pre rodiny a podobne. Prostredníctvom rodinného spoločenstva podporujeme misiu medzi študentmi, pracujúcimi a ďalšími rodinami a v rámci našich možností pomáhame napĺňať potreby UPC MOSTY. Snažíme sa tiež komunikovať študentom vlastné skúsenosti zo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, z vysokoškolského štúdia, prechodu do zamestnania, založenia si rodiny a výchovy detí. Do nášho rodinného spoločenstva chceme pozývať aj ďalšie rodiny a slobodných, čím chceme dať tejto práci ešte väčší misijný rozmer.

Sme veľmi vďační Pánovi Ježišovi za každé spoločné stretnutie, za Jeho pôsobenie v našich rodinách, za vedenie a lásku. Zároveň si uvedomujeme, akej veľkej Božej milosti sa nám dostalo, že máme spoločenstvo, kde máme svoj „duchovný domov“. A modlíme sa, aby nás Duch Svätý aj naďalej viedol v službe pre Božie kráľovstvo.

Kontakt: Vladimír Kucharik (vladimir.kucharik(z@vináč)gmail.com)

Malé spoločenstvá “skupinky”

Stretnutia ľudí v užšom kruhu sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života s Bohom, aj života vo väčšom spoločenstve. Dávajú nám priestor rozprávať s blízkymi ľuďmi o tom, ako k nám Boh prehovára, aj o tom, čo prežívame. Vďaka tomuto času sa môžeme o seba duchovne starať, vzájomne niesť naše bremená aj znásobovať radosť. Je jednoduché “stratiť sa” a cítiť sa opustený medzi davom v spoločenstve, ale je to nemožné, ak je medzi nimi 5 takých, s ktorými mám bližší vzťah a pravidelné stretnutia. Požehnanie zo skupiniek sa stáva úplným práve vtedy, keď sa stretneme na službách Božích, aby sme spolu s ostatnými oslavovali Boha a prosili ho o požehnanie.

V našom spoločenstve máme niekoľko malých spoločenstiev “skupiniek”, ktoré sa stretávajú počas týždňa (väčšinou v utorok) v KLUBe31, na internátoch alebo v domácnostiach. Ich zámerom je mať spoločný čas, kedy sa môžeme navzájom porozprávať, zdieľať sa, povzbudzovať, modliť či jednoducho mať skvelý čas spolu medzi sebou a spolu s naším Pánom Ježišom. Ľudia v každej z nich sa spoločne vždy dohodnú na čase, ktorý im najviac vyhovuje a na forme skupinky, ktorá je im  blízka. Ak si myslíš, že by si sa chcel zapojiť do života malého spoločenstva, tak stačí, keď nám pošleš mail na mosty(z@vináč)sem.sk a my sa pokúsime nájsť pre teba vhodnú skupinku alebo ak poznáš niektorého z vedúcich, tak ich môžeš priamo kontaktovať.

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Matúš 28, 19-20

Knižnica

Otváracie hodiny

Streda 17:00-18:30h alebo podľa dohody.
Miesto: Átriové domky blok G v Mlynskej doline v Bratislave, 1.poschodie, kancelária UPC MOSTY.
Rezervácia knihy je možná aj mailom.

Kontakt

Kancelária: 0948 069 339, info@upcmosty.sk

Pravidlá

  • odporúčaný registračný poplatok  5 eura/rok alebo podľa dohody (na rozvoj knižnice)
  • záloha za každú požičanú knihu je 4 eur (vráti sa po vrátení knihy)
  • výpožičná doba je max. 2 mesiace , 1x predĺženie na 1 mesiac
  • je možné vypožičať si max. 5 kníh, časopisov, DVD a podobne – možná dohoda

Platba registračného poplatku alebo sankcie

Číslo účtu: 2925896311/1100 (Tatrabanka)
Variabilný symbol: 117

Pastorálne poradenstvo & predmanželská príprava

Ľuďom, ktorí prichádzajú do UPC Mosty poskytujeme aj pastorálne poradenstvo. Tu sa ľudia môžu obrátiť na kňaza Petra Mozolu v otázkach viery a duchovného smerovania. Pastorálne rozhovory prebiehajú v piatok počas stanovených hodín alebo aj v iné dni podľa telefonicky (prostredníctvom kancelárie) alebo osobne dohodnutých stretnutí.

Pastorálne rozhovory sa niesli v minulom semestri v troch rovinách. Prvá rovina bola zameraná hlavne na osobnú spoveď, vyznanie hriechov, určené predovšetkým pre ľudí v cirkvi. Druhá rovina bolo riešenie skratových a krízových situácií na osobnej a manželskej úrovni. Tretia rovina sa týkala hľadania odpovedí na otázky, ktoré vznikali pri hľadaní zmyslu života a hľadaní Boha.

Predmanželská príprava

Ako veľkú prioritu vnímame starostlivosť o ľudí, ktorí vstupujú do manželstva. Za týmto účelom vedieme a pripravujeme manželov na manželstvo.

Pastorálne poradenstvo: STR 18-22h
Predmanželská príprava: STR 14h-18h

Záujemcovia o pastorálne poradenstvo a predmanželskú prípravu sa môžu objednávať mailom alebo telefonicky v utorok a vo štvrtok od 9-12h alebo kontaktovať kanceláriu.

Kontakt Peter Mozola: peter.mozola@upcmosty.sk, 0948020026
Kontakt kancelária: info@upcmosty.sk0948 069 339

Spoločné modlitby

“Ak chceme, aby sa niečo dialo, tak sa potrebujeme modliť.”

Príďte zažiť neobyčajný čas spoločných modlitieb a môžete si byť istí, že situácie vo Vašom živote a životoch ľudí vôkol Vás neostanú rovnaké a Pán Boh bude uzdravovať rôzne oblasti Vašich životov.

“ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim” 2Krn 7,14

Stretávame sa online každý utorok o 17:00. Link na online videohovor je vždy uverejnený na FB stránke

Kontakt: info@upcmosty.sk alebo správa na facebook stránke UPCmosty

Každodenné modlitby

Staň sa aktívnym modlitebníkom za UPC Mosty. Zapojením sa do nášho moditebného múra predkladáš Bohu v konkrétny deň naše spoločné a aj svoje osobné potreby, prosby, vďaky. Modliť sa môžeš tam, kde práve si. Nikto ťa nebude kontrolovať. Tak poďme spoločne smelo do toho!

Tu nádjdeš zopár námetov za čo sa modliť

– čokoľvek, čo ti leží na srdci
– za priestory UPCM
– služobníci UPCM (terajší, aj budúci – noví)
– za nových študentov, ktorí prichádzajú do BA a na Klub 31
– za misiu a starostlivosť aj o rodinné spoločenstvo a nové rodiny
– za Peťa Mozolu a jeho rodinu