Skip links

PODPORTE NÁS

Podporte nás

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte našu prácu. Činnosť UPC MOSTY je z podstatnej časti financovaná z dobrovoľných darov jednotlivcov, ktoré nám pomáhajú vo fungovaní a zabezpečovaní jednotlivých aktivít.

Váš dar môžete poslať na náš účet 2925896311/1100
(IBAN SK90 1100 0000 0029 2589 6311, BIC TATRSKBX) v Tatrabanke pod vybraným variabilným symbolom (VS):

  • VS klub31: 31 (misia medzi študentmi)
  • VS nedeľná zbierka: 110
  • VS dary na činnosť UPC MOSTY: 111
  • VS Grant UPC MOSTY (na podporu misie a sociálnu pomoc): 112
  • VS pastorálna a manželská poradňa: 113
  • VS nové priestory pre UPC MOSTY: 115
  • VS knižnica: 117
  • VS Rodina Mozolová (Peter a Dadka): 16873
  • VS členské info

Prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť – dar.

Vopred ďakujeme za všetky Vaše dary !!!