Skip links

Tím

Tím

Správna rada

Správna rada UPC Mosty  je kontrolný orgán UPC Mosty, ktorý dohliada na činnosť a hospodárenie UPC Mosty v súlade s jeho štatútom. Skladá sa z týchto členov:

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • Martin Šefranko, farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Maroš Oleár, člen CZ ECAV Bratislava Legionárska

Rada

Rada je najvyšším výkonným orgánom UPC Mosty.  Stretáva sa jedenkrát mesačne. Skladá sa z týchto členov:

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • Vladimír Kucharik, vedúci rodinného spoločenstva
 • Jozef Čutka, vedúci finančného tímu
 • Marek Žaškovský, zástupca za klub31
 • Jakub Zmeko, zástupca za klub31

Predsedníctvo

Predsedníctvo UPC Mosty je výkonným orgánom UPC Mosty, ktorý aktívne pripravuje a uskutočňuje programy UPC Mosty a organizačne ich zabezpečuje s tímom spolupracovníkov. Za svoju činnosť sa zodpovedá Rade. Predsedníctvo sa stretáva vždy jedenkrát mesačne v pondelok. Tvoria ho:

 • Peter Mozola, riaditeľ a kaplán
 • Andrej Adamuščin, tajomník
 • vedúci alebo zástupca študentského tímu KLUB31

Členovia UPC Mosty

Členmi sú ľudia, ktorí sú zapísaní v CZ ECAV BA Legionárska s poznámkou „UPC Mosty“,  ako aj ľudia spomedzi študentov a členov iných cirkevných zborov, ktorí sa riadne prihlásili prihláškou do UPC Mosty.

Vedúci služobných tímov (kontakty)

Modlitebný tím

 • Janka Žaškovská (zaskovska.j(z@vináč)gmail.com), Kika Ondrejková

Programový tím

 • Peter Mozola, Andrej Adamuščin, Marek Žaškovský, Vladimír Kucharik

Organizačný tím

 • Uvítací tím: Viera Krajčovičová (služby Božie, vliptakova(z@vináč)gmail.com)
 • Hudobný tím: Ivan Dekánek (ivan.dekanek(z@vináč)gmail.com)
 • Technický tím (ozvučenie): Martin Sýkora
 • Projekčný tím (projekcia): Alena Pisarčíková (pisarcikova.alena(z@vináč)gmail.com)
 • Občerstvenie: Lucia Provazníková

Finančný tím

 • Jozef Čutka (jozef.cutka(z@vináč)gmail.com), Andrej Adamuščin

Študentský tím KLUBu31 (Tímovka Klubu31)

 • Marek Žaškovský (marek.zaskovsky(z@vináč)gmail.com
 • Jakub Zmeko (jakub.zmeko(z@vináč)gmail.com
 • Ksenija Pap
 • Kika Ondrejková

Tím rodinného spoločenstva

 • Vladimír Kucharik, Andrej Adamuščin

Vedúci skupiniek

prípade, že nevieš koho kontaktovať, prosím napíš nám mail na mosty(z@vináč)sem.sk.

Rodinné skupinky

 • Vladimír Kucharik (vladimir.kucharik(z@vináč)gmail.com) a Andrej Adamuščin (andrej.adamuscin(z@vináč)gmail.com)
 • Peter a Tamara Lištiakovci (peterlistiak(z@vináč)yahoo.com)
 • Nataša Pitoňaková (entalia(z@vináč)gmail.com)

Mužská skupinka

 • Peter Lištiak (peterlistiak(z@vináč)yahoo.com)
 • Andrej Adamuščin (andrej.adamuscin(z@vináč)gmail.com)

Ženská skupinka

 • Alena Pisarčíková (pisarcikova.alena(z@vináč)gmail.com)

Chcem pomôcť a pridať sa

Ak nám chceš pomôcť a pridať sa k našej službe v akeľkoľvek forme, do ktorej vnímaš povolanie, tak sa nám ozvi na mosty(z@vináč)sem.sk alebo mosty.upc(z@vináč)gmail.com alebo na mobil 0948 069 339. Vopred ďakujeme a tešíme sa na teba.

Tím UPC MOSTY